Finance

Prohlášení o vlastním jmění vlastníka

Výkaz o vlastním kapitálu zachycuje změny v kapitálové rovnováze podniku za sledované období. Koncept se obvykle aplikuje na živnostníka, kde se příjem dosažený během daného období přidá k počátečnímu zůstatku kapitálu a odečte se čerpání vlastníka. Výsledkem je konečný zůstatek na kapitálovém účtu.

Výše vlastního kapitálu se zvyšuje o příjmy a příspěvky vlastníka. Zůstatek se snižuje o ztráty a čerpání vlastníků. Formát prohlášení o vlastním kapitálu tedy může obsahovat následující řádkové položky:

Počáteční kapitálová bilance

+ Příjem získaný během období

- Ztráty vzniklé během období

+ Příspěvky vlastníka během daného období

- Vlastník čerpá během období

= Konečný zůstatek kapitálu

Například podnik má na začátku vykazovaného období kapitál ve výši 100 000 USD. Účetní jednotka vydělá 15 000 $ z příjmu a majitel vybere 5 000 $ z kapitálového účtu. Výsledný výkaz vlastního kapitálu odhaluje následující informace:

100 000 $ Počáteční kapitálová bilance

+15 000 k příjmu

- 5 000 remíz

= 110 000 $ Konečný zůstatek kapitálu

Zpráva může být také popsána jako přehled změn vlastního kapitálu.