Finance

Nahlásit datum vydání

Datum vydání zprávy je datum, kdy auditor umožní klientovi použít zprávu auditora jako přílohu k účetní závěrce klienta. Rada pro dohled nad účetnictvím veřejné společnosti stanoví maximální počet dní po datu vydání zprávy, které má auditor k dispozici pro dokončení dokumentace auditu souvisejícího auditu.