Finance

Zisk squeeze

Squeeze profit je pokles výdělků za určité časové období. Existuje mnoho důvodů pro zmenšení zisku, včetně následujících:

  • Zvýšené provozní náklady

  • Zvýšené náklady na financování

  • Zvýšené daně

  • Zvýšená konkurence

  • Změny v regulačním prostředí

  • Změny spotřebitelských preferencí, které vedou k poklesu prodeje

Squeeze zisk může firmu vážně poškodit, takže management musí předvídat její základní příčiny a přesunout podnik do jiného segmentu trhu nebo geografické oblasti, nebo přijmout nějakou jinou inovaci, která umožní firmě pokračovat ve výdělku svého obvyklého zisku.