Finance

Podniková kombinace

Podniková kombinace je transakce, ve které nabyvatel získá kontrolu nad jiným podnikem (nabývaným). Podnikové kombinace jsou běžným způsobem, jak se společnosti rozrůstají, než aby rostly prostřednictvím organických (interních) aktivit.

Podnikání je integrovaná sada činností a aktiv, která mohou investorům poskytnout návratnost v podobě dividend, snížených nákladů nebo jiných ekonomických výhod. Podnik má obvykle vstupy, procesy a výstupy. Subjekt ve vývojové fázi ještě nemusí mít výstupy, v takovém případě můžete nahradit jiné faktory, jako je zahájení provozu a plány na produkci výstupu a přístup k zákazníkům, kteří si výstupy mohou zakoupit.

Podniková kombinace není založením společného podniku ani nezahrnuje pořízení souboru aktiv, která nepředstavují podnikání.

Pokud dojde k obchodní konsolidaci, nabyvatel poté vykáže konsolidované výsledky, které kombinují jeho vlastní účetní závěrku s účetní závěrkou nabývaného. Nabyvatel do této konsolidace nezahrnuje účetní závěrku nabývaného za žádné účetní období před datem akvizice.