Finance

Sleva ztracena

Ztráta slevy je příležitost k odečtení platby dodavateli, který nabídl sníženou platbu výměnou za včasnou platbu. Ke ztrátě slevy obvykle dochází, když kupující buď nemá dostatek finančních prostředků k provedení předčasné platby, nebo proto, že chyba zpracování neodhalila existenci nabídky slevy. Ztracené slevy obvykle představují relativně vysokou efektivní úrokovou sazbu, a proto je třeba se jim co nejvíce vyhnout.