Finance

Nominální hodnota

Nominální hodnota je nominální hodnota cenného papíru. Tato částka je vytištěna na přední straně bezpečnostního certifikátu. Například nominální hodnota akcie kmenových akcií s nominální hodnotou 0,01 USD je 0,01 USD. Běžná nominální hodnota dluhopisu je 1 000 USD, což je také částka, kterou emitent zaplatí držitelům dluhopisů, až dluhopis dozraje. Vyšší nominální hodnoty jsou obvykle spojeny s nabídkami dluhopisů vládních subjektů. Nominální hodnota akcie je obvykle podstatně nižší než částka, kterou může investor očekávat od vlastnictví akcie.

Nominální hodnota se liší od tržní hodnoty, protože tržní hodnota cenného papíru se bude lišit podle nabídky a poptávky. Tržní hodnota je obvykle mnohem vyšší než nominální hodnota akcie, zatímco v závislosti na tržních úrokových sazbách může být vyšší nebo nižší než nominální hodnota dluhopisu.