Finance

Požadované servisní období

Požadovanou dobou služby je doba, po kterou musí zaměstnanec pracovat pro zaměstnavatele, než získá stipendium. Toto servisní období může být výslovně uvedeno v související dokumentaci o přidělení platby nebo může být odvozeno z dokumentace.