Finance

Obrácená aukce

Reverzní aukce je online nabídkový proces, ve kterém mohou dodavatelé opakovaně nabízet své ceny za účelem získání kupní smlouvy. Tento přístup může vést k podstatnému snížení ceny kupujícího. V závislosti na typu použitého systému reverzní aukce budou všem uchazečům k dispozici následující informace:

  • Aktuální nabídkové ceny, které byly předloženy; nebo

  • Relativní pořadí uchazečů na základě jejich předložených cen

Nabídky budou pokračovat, dokud nikdo nebude ochotný nabídnout nižší cenu nebo dokud nebude dosaženo předem stanovené doby vypršení platnosti.

Reverzní aukce se obvykle omezují na situace, kdy jsou potřebné položky plně komoditizovány, bez odlišných rysů podle dodavatele a se specifikacemi průmyslového standardu.

Odůvodněnou obavou dodavatelů je, že reverzní aukce se nadměrně zaměřují na cenu. Pokud dodavatel upřednostňuje konkurenci na jiných faktorech než na ceně (např. Rychlé vyřízení objednávky), je v reverzní aukci znevýhodněn. Použití reverzních aukcí také vysílá zprávu, že se společnost nebude pokoušet budovat vztahy s konkrétním dodavatelem - chce pouze nejlepší cenu.