Finance

Náklady na odchod do důchodu

Náklady na vyřazení aktiva jsou započtené aktivum, které je vytvořeno, když je uznána povinnost vyřazení aktiva (ARO). Náklady na vyřazení aktiva zvyšují účetní hodnotu dlouhodobého aktiva, pro které bylo vytvořeno ARO.