Finance

Peněžní aktivum

Peněžní aktivum je aktivum, jehož hodnota je uvedena nebo směnitelná na pevnou částku v hotovosti. Takže částka 50 000 $ v hotovosti bude i nadále považována za rok 50 000 $ v hotovosti. Příklady peněžních aktiv jsou hotovost, investice, pohledávky a pohledávky. Termín lze přesněji definovat, aby se vyloučila jakákoli aktiva, která nelze snadno převést na hotovost (například dlouhodobé investice nebo pohledávky). Všechna peněžní aktiva jsou považována za krátkodobá aktiva a jsou jako taková vykazována v rozvaze společnosti.

V inflačním prostředí bude hodnota peněžních aktiv klesat, pokud nebudou investována do úročených nebo zhodnocujících aktiv, která poskytují výnosy odpovídající nebo překračující míru inflace.

Dlouhodobější aktiva, jako jsou dlouhodobá aktiva, se nepovažují za peněžní aktiva, protože jejich hodnoty časem klesají.