Finance

Průměrný vlastní kapitál

Průměrný vlastní kapitál je průměrný koncept používaný k vyhlazení výsledků výpočtu návratnosti vlastního kapitálu. Tento koncept přináší věrohodnější návratnost měření vlastního kapitálu. Průměrný výpočet vlastního kapitálu je počátečním vlastním kapitálem plus konečným vlastním kapitálem, děleno dvěma. Tyto informace najdete v rozvaze společnosti. Výsledný vzorec je:

(Počáteční vlastní kapitál + ​​Konečné vlastní kapitál) ÷ 2 = Průměrný vlastní kapitál

Koncept je nejužitečnější při měření návratnosti investic v období, ve kterém podnik prodal velké množství akcií. V tomto případě bude konečná hodnota vlastního kapitálu mnohem vyšší než počáteční hodnota, což má za následek podstatně nižší návratnost vlastního kapitálu. Pokud je v průběhu času málo prodejů akcií, znamená to, že trendová linie měření návratnosti vlastního kapitálu odhalí prudký pokles v jakémkoli období, ve kterém se akcie prodávají, i když jsou celkové výnosy podniku v průběhu času přibližně stejné.

Koncept může být zabudován přímo do vzorce návratnosti kapitálu, kde je průměr uveden ve jmenovateli, a to následovně:

Čistý příjem ÷ ((Počáteční kapitál akcionářů + končící kapitál akcionářů) ÷ 2) = Návratnost kapitálu