Finance

Cenové strategie

Cenové strategie lze použít k sledování různých typů cílů, jako je zvýšení podílu na trhu, zvýšení ziskové marže nebo vyhnání konkurenta z trhu. Může být nutné, aby podnik v průběhu času měnil svoji cenovou strategii, jak se mění jeho trh. Níže je uvedena řada cenových strategií spolu se stručným popisem každé z nich. Každý popis je spojen s komplexnějším vysvětlením, které obvykle zahrnuje definici, příklad, výhody, nevýhody a hodnocení.

Cenové strategie založené na nákladech

Tyto cenové strategie jsou založeny na nákladech na základní produkt nebo službu. Oni jsou:

 • Absorpční ceny. Zahrnuje všechny variabilní náklady a přidělení fixních nákladů. Může nebo nemusí zahrnovat ziskové označení.
 • Rovnoměrné ceny. Stanovení ceny v přesném okamžiku, kdy společnost nevydělá žádný zisk, na základě posouzení variabilních nákladů a odhadovaného počtu prodaných jednotek.
 • Cena plus cena. Zahrnuje všechny variabilní náklady, alokaci fixních nákladů a předem stanovené procento značky.
 • Stanovení mezních nákladů. Ceny jsou stanoveny v blízkosti mezních nákladů požadovaných k výrobě položky, obvykle proto, aby se využila výhod jinak nevyužité výrobní kapacity.
 • Ceny času a materiálů. Zákazníkům jsou fakturovány náklady na práci a materiál vynaložené společností se ziskem.

Cenové strategie hodnot

Tyto cenové strategie se nespoléhají na náklady, ale spíše na vnímání hodnoty produktu nebo služby zákazníky. Oni jsou:

 • Dynamické ceny. Technologie se používá k neustálým změnám cen na základě ochoty zákazníků platit.
 • Prémiové ceny. Praxe stanovování cen vyšších než tržní sazba s cílem vytvořit auru exkluzivity.
 • Cena skimming. Praxe spočívající ve stanovení vysoké ceny s cílem získat neobvykle vysoké zisky, když je produkt původně představen.
 • Cenová hodnota. Ceny jsou stanoveny na základě vnímané hodnoty produktu nebo služby pro zákazníka.

Cenové strategie upoutávek

Tyto strategie jsou založeny na konceptu lákání zákazníků s několika levnými nebo bezplatnými produkty nebo službami a jejich následným křížovým prodejem za vyšší cenu. Oni jsou:

 • Ceny Freemium. Praxe nabízení základní služby zdarma a účtování ceny za vyšší úroveň služby.
 • Cena za velmi nízkou cenu. Praxe stanovení ceny několika produktů pod tržní sazbou, která přinese zákazníky, a ceny všech ostatních položek nad tržní sazbou.
 • Ztráta ceny vůdce. Praxe nabízení speciálních nabídek na několik položek v naději, že přiláká zákazníky ke koupi dalších položek za pravidelné ceny.

Strategické cenové strategie

Tyto strategie zahrnují použití cen produktů k umístění společnosti na trh nebo k vyloučení konkurence z něj. Oni jsou:

 • Omezit ceny. Praxe stanovování neobvykle nízké, dlouhodobé ceny, která odradí potenciální konkurenty od vstupu na trh.
 • Penetrační ceny. Praxe stanovení ceny pod tržní sazbou za účelem zvýšení podílu na trhu.
 • Dravé ceny. Praxe stanovování cen dostatečně nízkých, aby vytlačila konkurenty z trhu.
 • Cena vedení. Když jedna společnost stanoví cenový bod přijatý konkurencí.

Různé cenové strategie

Následující cenové strategie jsou samostatné cenové koncepty, které nesouvisejí s předchozími kategoriemi. Oni jsou:

 • Psychologické ceny. Praxe stanovování cen o něco nižší než zaokrouhlená cena v očekávání, že zákazníci budou ceny považovat za podstatně nižší, než ve skutečnosti jsou.
 • Stínové ceny. Přiřazení ceny k nehmotné položce, pro kterou neexistuje tržní cena.
 • Transferové ceny. Cena, za kterou se produkt prodává z jedné dceřiné společnosti mateřské společnosti do druhé.