Finance

Cíle auditu

Cíle auditu jsou spojeny s auditem účetní závěrky. Pokrývají následující témata:

  • Získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti; a

  • Vydat zprávu o této účetní závěrce na základě zjištění vyplývajících z auditu.

Pokud tyto cíle nelze splnit, musí auditor buď odmítnout výrok, nebo od zakázky odstoupit.