Finance

Výrobní režie

Sazba výrobní režie je standardní částka režijních nákladů továrny přiřazená každé produkční jednotce. Tyto informace se používají v účetnictví na akruální bázi k přiřazení režijních nákladů továrny jednotkám, které byly prodány, a jednotkám, které jsou uloženy v zásobách. Když je zboží prodáno, režijní náklady továrny, které mu byly přiřazeny, jsou poté účtovány do nákladů. Koncept se nepoužívá pro žádnou rozhodovací činnost, protože se jedná o sestavené číslo, které je určeno pouze k použití režijních nákladů podle diktátu účetních standardů.

Míra výrobní režie je odvozena z nejnovější historie skutečně vzniklých režijních nákladů továrny, snad za poslední rok nebo (přesněji) za poslední tři měsíce průběžně. Tyto režijní náklady se poté vydělí odhadem průměrného počtu jednotek, u nichž se očekává, že budou vyrobeny v prognózovaném období, aby se dospělo k výrobní režii. Toto množství je načteno do kusovníku pro každý produkt, který podnik vyrábí, takže standardní sazba je automaticky přiřazena každé jednotce, jak je vyráběna.

Je docela možné, že se výrobní režie liší od skutečného množství vzniklé režie. Výsledkem je buď nadměrná aplikace, nebo nedostatečná aplikace režijních nákladů továrny na vyrobené jednotky.