Finance

Distribuční náklady

Distribuční náklady zahrnují náklady spojené s přepravou zboží. Distribuční náklady mohou zahrnovat následující:

  • Pohyb zboží k prodejcům a zákazníkům

  • Přepravní poplatky a mýtné

  • Náklady na skladování

  • Náklady na údržbu vozového parku

Distribuční náklady pro podnik mohou být značné, pokud mají dodávané jednotky vysoký objem krychle, zboží podléhá rychlé zkáze nebo když se zákazníci nacházejí ve vzdálených oblastech.