Finance

Nepřímé režijní náklady

Nepřímou režií jsou jakékoli režijní náklady, které nejsou součástí výrobní režie. Nepřímé režijní náklady tedy přímo nesouvisejí s výrobou zboží společnosti nebo poskytováním služeb zákazníkům. Příklady nepřímých režijních nákladů jsou:

  • Účetní, auditorské a právní náklady

  • Správní platy

  • Informační technologie

  • Kancelářské výdaje

  • Poštovné a tisk

  • Výzkum a vývoj

  • Telefonické výdaje

Nepřímé režijní náklady jsou účtovány do nákladů v okamžiku jejich vzniku. Až na několik výjimek se neprovádí jako aktivum do dalších období.

Záměr společnosti na zlepšení vykazované úrovně ziskovosti by mohl podvodně přesunout některé prvky nepřímých režijních nákladů do výrobních režijních nákladů, kde by tyto prvky mohly být přiřazeny neprodaným výrobkům, což by zpozdilo jejich uznání až do dalšího období.