Finance

Fyzický počet

Fyzický počet je skutečný počet zboží na skladě. Jedná se o pečlivě koordinovaný proces počítání, ve kterém jsou oblasti počítání odděleny a týmy pro počítání zkoumají přiřazené oblasti inventáře a zaznamenávají jejich počty na listy počítání. Pokud existují nějaké rozdíly mezi započítanými částkami a částkami zaznamenanými v záznamech inventáře, záznamy se aktualizují tak, aby odpovídaly započítaným částkám.