Finance

Vymáhání špatných pohledávek

Vymáhání pohledávky je platba přijatá poté, co byla označena jako nevymahatelná. K tomu může dojít poté, co byly podniknuty právní kroky k vymáhání pohledávky, jako částečná platba od správce konkurzní podstaty, přijetí vlastního kapitálu výměnou za zrušení pohledávky nebo podobná situace. Mohlo by to také vzniknout jednoduše proto, že faktura byla odepsána příliš brzy, než byly prozkoumány všechny možné alternativy inkasa.

Vymáhání nedobytných pohledávek může také pocházet z prodeje zajištění dlužníka. Například věřitel může převzít auto poté, co dlužník na půjčku na auto přestal platit. Věřitel prodá auto a výtěžek z prodeje se považuje za vymáhání pohledávky.

Účtování vymáhání špatných pohledávek je dvoustupňový proces, a to následovně:

  1. Obrátit původní záznam o nedobytném dluhu. To znamená vytvoření debetu na účtu pohledávek ve výši inkasa, s vyrovnávacím kreditem ve výši opravné položky k pochybným účtům proti účtu aktiv. Pokud byl původní záznam místo úvěru na pohledávky a na vrub výdajů na nedobytné pohledávky (metoda přímého odpisu), pak tento původní záznam zrušte.

  2. Zaznamenejte pokladní doklad z vymáhání nedobytného dluhu, kterým je debet na hotovostním účtu a kredit na účet pohledávek.