Finance

Oceňovací účet

Oceňovací účet je spárován s účtem aktiv nebo pasiv a kompenzuje hodnotu aktiv nebo pasiv na spárovaném účtu. Výsledkem tohoto párování účtů je čistý zůstatek, což je účetní hodnota podkladového aktiva nebo závazku. Pojem „oceňovací účet“ je méně používaná fráze, která má stejný význam jako koncept protiúčtu. Příklady oceňovacích účtů jsou:

  • Opravná položka k pochybným účtům (spárovaná s účtem pohledávek z obchodních účtů)

  • Příspěvek na zastaralý inventář (spárovaný s účtem inventáře)

  • Nahromaděné odpisy (spárované s různými účty dlouhodobého majetku)

  • Sleva ze splatných dluhopisů (spárovaná s účtem splatných dluhopisů)

  • Prémie za splatné dluhopisy (spárovaná s účtem dluhopisů)

Koncept oceňovacího účtu je užitečný pro odhad jakéhokoli možného snížení hodnot aktiv nebo závazků před definitivnější transakcí, která pevně zakládá snížení.

Oceňovací účty se používají pouze v účetnictví na akruální bázi. Nepoužívají se v hotovostním účetnictví.

Podobné podmínky

Oceňovací účet je také známý jako oceňovací rezerva nebo protiúčet.