Finance

Domácí společnost

Tuzemská společnost je společnost, která podniká ve své domovské zemi. Vláda své domovské země považuje účetní jednotku za tuzemskou společnost a vlády všech ostatních zemí, ve kterých podniká, je považována za zahraniční společnost. Domácí společnost je obvykle schopna podnikat ve všech ostatních státech své domovské země bez požadavku na další začlenění.