Finance

Zůstatek na knihy

Zůstatek na knihy je konečný zůstatek účtu, který se objeví v hlavní knize. Koncept se běžně používá s ohledem na konečný hotovostní zůstatek, který se poté porovnává s hotovostním zůstatkem v měsíčním bankovním výpisu jako součást odsouhlasení banky.

Zůstatek na knihy a bankovní zůstatek jsou zřídka stejné, kvůli takovým upravujícím položkám, jako jsou inkasní šeky, vklady při přepravě a poplatky za bankovní účty.