Finance

Rozdíl podílu na trhu

Rozptyl podílu na trhu ukazuje dopad změny tržního podílu na zisky podniku. Tyto informace mohou být rozhodující při hodnocení marketingových a dalších nákladů, které budou vynaloženy na vytvoření a udržení zvýšení podílu na trhu. Pokud marketingové náklady nejsou příliš vysoké a potenciální zisk spojený se zvýšením podílu na trhu je značný, pak může mít smysl usilovat o rozšíření podílu na trhu. Výpočet odchylky podílu na trhu je následující:

(Skutečný podíl na trhu v% - rozpočtovaný podíl na trhu v%) x Celkový trh v jednotkách x Zisková marže / jednotka

Při rozhodování na základě odchylky podílu na trhu existují určité problémy. Například:

  • Konkurenti mohou energicky reagovat na pokus o získání podílu na trhu, což má za následek vyšší náklady nebo nižší ziskové marže

  • Objem tržního podílu, který bude získán se zvýšeným marketingem, může být obtížné odhadnout