Finance

Poplatek za závazek

Poplatek za závazek je částka účtovaná věřitelem, aby dlužník měl k dispozici konkrétní částku půjčky. Tento poplatek může být účtován také za nevyužitou část úvěrové linky. Typický poplatek za závazek začíná na 0,25% z nevyplacené částky úvěru a může přesáhnout 1,0%. Alternativní ujednání o poplatku je za pevnou cenu. Věřitel může požadovat, aby byl poplatek zaplacen na začátku potenciálního výpůjčního období. U úvěrové linky se poplatek obvykle účtuje pravidelně na základě průměrného nevyužitého zůstatku na úvěrové linii.

Poplatek za závazek kompenzuje věřiteli jeho riziko, že ponechá půjčku k dispozici po dohodnutou dobu (obvykle jeden rok), aniž by byl schopen účtovat úroky, a to navzdory možným změnám tržních podmínek, které by jinak mohly vést ke změně podmínek půjčky. Poplatek může být také spojen se závazkem účtovat smluvní úrokovou sazbu, spíše než s (pravděpodobně vyšší) tržní úrokovou sazbou v době, kdy je půjčka skutečně použita.