Finance

Definice finančního rizika

Finanční riziko je potenciální ztráta, kterou investor utrpí při investování do podniku, který využívá půjčené peníze. Pokud firma používá velké množství dluhu, vznikají jí značné úrokové náklady a povinnost splácet jistinu, což zvyšuje pravděpodobnost finančních potíží, pokud její peněžní toky poklesnou. Nebo pokud je účetní jednotkou vláda, nemůže získat dostatečnou hotovost z daní k úhradě svých dluhopisových závazků.

Existuje několik typů finančních rizik, mezi něž patří následující:

  • Úvěrové riziko. Že zákazník nebo dlužník nesplní svou pohledávku nebo půjčku.

  • Měnové riziko. Ztráty z držby v cizí měně vzniknou při kolísání směnných kurzů.

  • Akciové riziko. Ztráty vzniknou při držbě akcií, když akcie akcií v podniku vykazují rychlé cenové změny.

  • Riziko likvidity. Ztráty vzniknou, když budou podmínky na trhu velmi kolísavé.

Finanční riziko lze zmírnit použitím diverzifikovaných holdingových a zajišťovacích strategií.