Finance

Záloha od zákazníka

Záloha od zákazníka je účet odpovědnosti, ve kterém jsou uloženy všechny platby od zákazníků za zboží nebo služby, které ještě nebyly dodány. Po dodání souvisejícího zboží nebo služeb se částka na tomto účtu přesune na výnosový účet. Záloha ze zákaznického účtu se obvykle považuje za účet krátkodobých závazků, protože částky uložené v tomto účtu jsou obvykle vypořádány do 12 měsíců.