Finance

Platba v hotovosti

Hotovostní platbou jsou směnky nebo mince zaplacené příjemcem zboží nebo služeb poskytovateli. Může také zahrnovat platbu v rámci podniku zaměstnancům jako náhradu za jejich odpracované hodiny nebo jim vrátit drobné výdaje, které jsou příliš malé na to, aby mohly být směrovány prostřednictvím systému splatných účtů.

Platby v hotovosti upřednostňují fyzické osoby, které nemají bankovní účet, nebo které se pokoušejí vyhnout hlášení daňové povinnosti z příjmu.

V inflačním prostředí jsou upřednostňovány platby v hotovosti v tvrdé měně, protože tyto fondy mají svou hodnotu mnohem lépe než místní měna, která je předmětem inflace.