Finance

Jak účtovat factoringové ujednání

Faktoring zahrnuje prodej pohledávek finanční společnosti, která se nazývá faktor. V rámci factoringové dohody je zákazník upozorněn, že by nyní měl poukázat platby faktoru. Faktor přebírá riziko sběru. Převodník tedy již není dále zapojen do plateb zákazníkům. Faktoringová transakce se v zásadě zaznamenává jako prodej pohledávek a zisk nebo ztráta (obvykle ztráta) se vykáže z pohledávky převedené na faktor. Například:

Společnost Needy Company prodává skupinu svých pohledávek finanční společnosti za 100 000 USD a od finanční společnosti dostává 90 000 USD. Záznam je: