Finance

Proč jsou výnosy připsány?

Důvodem, proč se připisují výnosy, je to, že představují zvýšení vlastního kapitálu společnosti a že vlastní kapitál má přirozenou kreditní rovnováhu. Nárůst vlastního kapitálu tedy může být způsoben pouze připsanými transakcemi. Základem této úvahy je účetní rovnice, která je:

Aktiva = pasiva + vlastní kapitál

Účetní rovnice se objevuje ve struktuře rozvahy, kde aktiva (s přirozenými debetními zůstatky) kompenzují závazky a vlastní kapitál (s přirozenými kreditními zůstatky). Když dojde k prodeji, výnosy (při absenci jakýchkoli nákladů na kompenzaci) automaticky zvyšují zisky - a zisky zvyšují vlastní kapitál akcionářů.

Například společnost prodá zákazníkovi na úvěr poradenské služby v hodnotě 5 000 USD. Jednou stranou záznamu je debet k pohledávkám, což zvyšuje stranu aktiv rozvahy. Druhou stranou záznamu je úvěr do výnosů, který zvyšuje v rozvaze stranu vlastního kapitálu. Obě strany rozvahy tedy zůstávají v rovnováze.