Finance

Kde se v rozvaze objeví akcie státní pokladny

Treasury stock je vlastní akcie společnosti, které získala od akcionářů. Když společnost koupí zpět akcie, výdaje na zpětný odkup akcií se zaznamenají na kontakontovém účtu. Toto je rozvahový účet, který má přirozený debetní zůstatek. Vzhledem k tomu, že tento účet státní pokladny je v rozvaze zařazen do kapitálové části (kde všechny ostatní účty mají přirozený kreditní zůstatek), znamená to, že je tento účet považován za kontakladový účet. Účinkem záznamu transakce se státní pokladnou je tedy snížení celkové výše vlastního kapitálu zaznamenané v rozvaze společnosti.

Akciová řádková položka treasury je obvykle umístěna na konci řádkových položek v sekci vlastního kapitálu nebo blízko ní, ale neexistuje oficiální vodítko pro prezentaci, které by vyžadovalo, aby byla umístěna na této pozici. Neexistuje tedy žádný důvod, proč nelze řádkovou položku treasury stock umístit kdekoli v sekci vlastního kapitálu v rozvaze.