Finance

Jak vysvětlit vylepšení půdy

Vylepšení pozemků jsou vylepšení pozemku, aby byla země použitelnější. Pokud mají tato vylepšení životnost, měla by být odepsána. Pokud není možné odhadnout dobu životnosti, neodepisujte náklady na vylepšení. Pokud se půda připravuje pro zamýšlený účel, zahrňte tyto náklady do nákladů na pozemkové aktivum. Nejsou odepisovány. Příklady takových nákladů jsou:

  • Demolice stávající budovy

  • Zúčtování a vyrovnání půdy

Pamatujte také, že půda není odepisována, protože nemá životnost. Místo toho se považuje za věčný život. Jedinou situací, ve které je povoleno odepisování půdy, je situace, kdy je její hodnota vyčerpána odstraněním přírodních zdrojů.

Pokud se do půdy přidává funkce a výdaje mají životnost, zaznamenejte je na samostatný účet Vylepšení pozemků. Příklady pozemkových úprav jsou:

  • Odvodňovací a zavlažovací systémy

  • Oplocení

  • Terénní úpravy

  • Parkoviště a chodníky

Zvláštní položkou jsou průběžné náklady na terénní úpravy. Jedná se o náklady období, nikoli o dlouhodobé aktivum, a proto by měly být účtovány do nákladů v okamžiku jejich vzniku.