Finance

Nákladové středisko

Nákladové středisko je obchodní jednotka, která odpovídá pouze za náklady, které vzniknou. Manažer nákladového střediska není odpovědný za generování výnosů nebo použití aktiv. Výkonnost nákladového střediska se obvykle hodnotí porovnáním rozpočtovaných a skutečných nákladů. Náklady vzniklé nákladovému středisku mohou být agregovány do nákladového fondu a přiděleny dalším obchodním jednotkám, pokud nákladové středisko poskytuje služby pro ostatní obchodní jednotky. Příklady nákladových středisek jsou následující:

  • Účtárna

  • Oddělení lidských zdrojů

  • oddělení informačních technologií

  • Oddělení údržby

  • Výzkum a vývoj

Nákladové středisko lze definovat na menší úrovni než oddělení. Může to zahrnovat konkrétní pracovní pozici, stroj nebo montážní linku. Tento podrobnější pohled na nákladová střediska však vyžaduje podrobnější sledování informací, a proto se běžně nepoužívá.

Management v nákladovém středisku se obvykle zaměřuje na udržení výdajů na minimální úrovni, případně pomocí outsourcingu, automatizace nebo omezení úrovní mezd. Hlavní výjimkou je situace, kdy nákladové středisko nepřímo přispívá k ziskovosti (například výzkum a vývoj), a v takovém případě bude na podporu prodeje zapotřebí určitá minimální úroveň výdajů.