Finance

Účetní záznamy

Účetní záznamy jsou původní zdrojové dokumenty, záznamy deníku a účetní knihy, které popisují účetní transakce podniku. Účetní záznamy podporují tvorbu finančních výkazů. Mají být uchovávány po řadu let, aby je externí subjekty mohly kontrolovat a ověřovat, zda jsou z nich odvozené účetní závěrky správné. Auditoři a daňové orgány jsou subjekty, které s největší pravděpodobností zkontrolují účetní záznamy.

Příklady účetních záznamů jsou hlavní kniha, všechny pomocné knihy, faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady a šeky.