Finance

Proč má akumulovaný odpis v rozvaze kreditní zůstatek?

Kumulované odpisy mají kreditní zůstatek, protože agregují částku odpisových nákladů účtovaných proti stálému aktivu. Tento účet je spárován s řádkovou položkou dlouhodobých aktiv v rozvaze, takže souhrnný součet obou účtů odhalí zbývající účetní hodnotu stálých aktiv. Postupem času se částka akumulovaných odpisů zvýší, protože se z dlouhodobého majetku účtuje více odpisů, což má za následek ještě nižší zbývající účetní hodnotu.

Jelikož dlouhodobá aktiva mají v rozvaze debetní zůstatek, akumulované odpisy musí mít kreditní zůstatek, aby bylo možné řádně započítat dlouhodobá aktiva. Kumulované odpisy se tedy v sekci dlouhodobých aktiv v rozvaze zobrazují jako záporné číslo, bezprostředně pod řádkovou položkou dlouhodobých aktiv.

Namísto přímého snížení účtu dlouhodobého majetku se používají akumulované odpisy, aby čtenáři finančních výkazů viděli, že v účetnictví jsou stálá aktiva, a původní částka této investice. Jinak by pouze uvedení hodnoty čisté účetní hodnoty mohlo uvést čtenáře v omyl k domněnce, že podnik nikdy neinvestoval značné částky do dlouhodobého majetku.

Kumulované odpisy se zpočátku zaznamenávají jako kreditní zůstatek, když se zaznamenají náklady na odpisy. Odpisový náklad je debetní položka (protože se jedná o výdaj) a offset je kredit na účet akumulovaných odpisů (což je protiúčet).