Finance

Rozdíl mezi obratem a ziskem

Obrat je čistý prodej generovaný podnikem, zatímco zisk je zbytkový zisk podniku po započtení všech nákladů z čistého prodeje. Obrat a zisk jsou tedy v podstatě počátečním a konečným bodem výkazu zisku a ztráty - výnosy v horním řádku a výsledky v dolním řádku.

Existují určité varianty právě popsaných výrazů. Obrat může také odkazovat na množství aktiv nebo závazků, které podnik cykluje ve srovnání s úrovní prodeje, kterou generuje. Například podnik, který má obrat zásob čtyři, musí prodat veškerý svůj vlastní inventář čtyřikrát ročně, aby vygeneroval svůj roční objem prodeje. Tyto informace jsou užitečné pro stanovení, jak dobře společnost spravuje svá aktiva a pasiva. Pokud může podnik zvýšit svůj obrat, může teoreticky vygenerovat větší zisk, protože může financovat operace s menším dluhem, čímž snižuje úrokové náklady.

Termín „zisk“ může odkazovat spíše na hrubý zisk než na čistý zisk. Výpočet hrubého zisku nezahrnuje žádné prodejní, obecné a administrativní náklady, a proto je méně odhalující než čistý zisk. Při sledování na trendové linii však může poskytnout užitečný pohled na schopnost společnosti dlouhodobě udržovat své cenové body a výrobní náklady. Existuje malý vztah mezi obratem a hrubým ziskem.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found