Finance

Výměna rizika a návratnosti

Výměna rizika a návratnosti je koncept, podle kterého by se míra návratnosti získaná investicí měla zvyšovat se zvyšováním úrovně rizika. To naopak znamená, že investoři budou méně pravděpodobně platit vysokou cenu za investice, které mají nízkou úroveň rizika, jako jsou vysoce kvalitní podnikové nebo vládní dluhopisy. Různí investoři budou mít různé tolerance ohledně úrovně rizika, které jsou ochotni přijmout, takže někteří snadno investují do investic s nízkým výnosem, protože existuje nízké riziko ztráty investice. Jiné mají vyšší toleranci vůči riziku, a proto budou kupovat riskantnější investice ve snaze o vyšší návratnost, a to navzdory riziku ztráty svých investic. Někteří investoři rozvíjejí portfolio investic s nízkým rizikem, nízkými výnosy a vyššími riziky a vyššími výnosy v naději, že dosáhnou vyváženějšího kompromisu mezi rizikem a návratností.