Finance

Krátkodobé investice

Klasifikace krátkodobých investic se týká fondů, které byly umístěny do investičních nástrojů se splatností do jednoho roku nebo u nichž se očekává, že budou zlikvidovány do jednoho roku. Příkladem těchto nástrojů jsou fondy peněžního trhu a obchodovatelné cenné papíry. Většina investic, s nimiž se aktivně obchoduje, lze považovat za krátkodobé investice, protože je lze snadno zlikvidovat. Částka investovaná do těchto nástrojů je v rozvaze investora klasifikována jako krátkodobé aktivum.

Podnik obvykle ukládá velkou část svých přebytečných prostředků do krátkodobých investic, aby mohl vydělat malý výnos a přitom mít v krátké době přístup k fondům pro své provozní potřeby.