Finance

Spravedlivá tržní hodnota

Reálná tržní hodnota je cena, kterou jsou dvě strany ochotny zaplatit za aktivum nebo závazek, za následujících podmínek:

  • Obě strany jsou dobře informovány o stavu aktiva nebo závazku;

  • Žádná ze stran není pod nepřiměřeným tlakem na nákup nebo prodej zboží; a

  • Na dokončení dohody není žádný časový tlak.

Pokud tyto podmínky existují, měla by konečná cena stanovená mezi stranami přiměřeně odrážet reálnou tržní hodnotu aktiva nebo závazku k datu transakce. Pokud takovou transakci není možné provést, je možné odhadnout reálnou tržní hodnotu na základě shluku datových bodů z předchozích skutečných tržních transakcí, extrapolovaných pro aktivum nebo závazek, který je předmětem kontroly.

Koncept spravedlivé tržní hodnoty se používá k mnoha účelům, včetně následujících:

  • Stanovení reprodukční ceny pojištěného aktiva

  • Stanovení základu daně, na základě kterého bude majetku přiřazena daň z nemovitosti

  • Stanovení základu pro náhradu škody při soudním nálezu