Finance

Definice aktiv rostlin

Aktiva závodu jsou skupina aktiv používaných v průmyslovém procesu, jako je slévárna, továrna nebo dílna. Tato aktiva jsou podmnožinou klasifikace stálých aktiv, která zahrnuje další typy aktiv, jako jsou vozidla, kancelářské vybavení a nehmotná aktiva. Majetek závodu splňuje obvyklá kritéria pro dlouhodobý majetek, což znamená, že jeho počáteční náklady přesahují limit kapitalizace účetní jednotky a očekává se, že bude používán po dobu nejméně jednoho roku. Rovněž musí být v pravidelných intervalech přezkoumávány z hlediska poškození. Tato klasifikace se používá zřídka, protože ji nahradily další klasifikace aktiv, jako jsou budovy a zařízení.

Majetek závodu se odepisuje po dobu jeho životnosti. Jedinou výjimkou jsou pozemky, které nelze odepisovat.