Finance

Nominální hodnota

Nominální hodnota je částka dluhového závazku, která je uvedena jako splatná v dluhovém dokumentu. Nominální hodnota nezahrnuje výplaty úroků ani dividend, které mohou být později vyplaceny po dobu platnosti dluhového nástroje. Nominální hodnota se může lišit od částky zaplacené za dluhový nástroj, protože zaplacená částka může zahrnovat slevu nebo prémii z nominální hodnoty. V den splatnosti dluhového nástroje jej emitent odkoupí za nominální částku.

Běžná aplikace tohoto pojmu se týká nominální hodnoty dluhopisu. Toto je splatná částka uvedená na dluhopisovém certifikátu. Typická nominální hodnota dluhopisu je 1 000 $. Nominální hodnota dluhopisu může být také známá jako jeho nominální hodnota.

Nominální hodnota se může vztahovat také na preferované akcie, kde se částka uvedená na akciovém certifikátu používá k výpočtu procentní dividendy vyplácené investorům. Například nominální hodnota 1 000 $ na upřednostňovaném akciovém certifikátu v kombinaci se 7% výplatou dividend znamená, že každý rok bude vyplaceno 70 $ na dividendách.