Finance

Srovnávací rozvaha

Srovnávací rozvaha obsahuje souběžné informace o aktivech, závazcích a vlastním kapitálu účetní jednotky k několika časovým bodům. Například srovnávací rozvaha by mohla představovat rozvahu ke konci každého roku za poslední tři roky. Další variantou je průběžné předkládání rozvahy ke konci každého měsíce za posledních 12 měsíců. V obou případech je záměrem poskytnout čtenáři řadu snímků finanční pozice společnosti v průběhu času, což je užitečné pro vývoj analýz trendových linií (i když to funguje lépe, když má čtenář k dispozici celou sadu finančních výkazů) a nejen rozvaha).

Srovnávací rozvaha není podle GAAP vyžadována pro soukromou společnost nebo neziskový subjekt, ale SEC to za mnoha okolností vyžaduje pro zprávy vydané veřejně drženými společnostmi, zejména roční formulář 10-K a čtvrtletní formulář 10-Q. Obvyklým požadavkem SEC je vykazování srovnávací rozvahy za poslední dva roky (s dalšími požadavky na čtvrtletní vykazování).

Pro srovnávací rozvahu neexistuje žádný standardní formát. Je o něco častější vykazovat rozvahu od nejmladšího období nejdále napravo, i když naopak, když vykazujete rozvahy v závěrečném dvanáctiměsíčním formátu.

Zde je příklad srovnávací rozvahy, která obsahuje rozvahu ke konci fiskálního roku společnosti za každý z posledních tří let:

ABC International

Výkaz o finanční situaci