Finance

Závazek důchodových dávek

Závazek důchodových dávek je současná hodnota důchodových dávek získaných zaměstnanci. Výše této povinnosti je stanovena pojistným matematikem na základě řady předpokladů, včetně následujících:

  • Odhadované budoucí zvýšení platů

  • Odhadovaná úmrtnost zaměstnanců

  • Odhadované úrokové náklady

  • Odhadované zbývající doby služby zaměstnancům

  • Amortizace nákladů na předchozí služby

  • Odpisy pojistně-matematických zisků nebo ztrát

Výše tohoto závazku se poté sníží na současnou hodnotu, aby se odvodil závazek k důchodovým dávkám. Tato částka se poté porovná se současným financováním plánu, aby se určilo, kolik dalšího financování je zapotřebí. Toto posouzení je užitečné pro stanovení budoucích platebních povinností podniku.