Finance

Skutečná režie

Skutečná režie jsou nepřímé výrobní náklady, které vznikly. To jsou v zásadě všechny náklady továrny, s výjimkou přímého materiálu a přímých nákladů na pracovní sílu. Příklady skutečných režijních nákladů jsou:

  • Údržba vybavení

  • Odpisy z výroby

  • Tovární pojištění

  • Tovární nájem

  • Daně z majetku továrny

  • Tovární nástroje

  • Platy vedoucího výroby

  • Výrobní potřeby

Skutečná režie se může lišit od použité režie, která může vycházet ze standardní sazby režie, která se poněkud liší od skutečné částky vzniklé režie.