Finance

Sazba rozptyl

Rozptyl kurzu je rozdíl mezi skutečnou cenou zaplacenou za něco a očekávanou cenou, vynásobený skutečným nakoupeným množstvím. Koncept se používá ke sledování případů, kdy podnik přeplatí za zboží, služby nebo práci. Nadměrná pozornost k odchylkám sazeb však může mít negativní účinek, protože se soustředí pouze na snižování nákladů. Místo toho může mít větší smysl platit o něco více za vyšší kvalitu, což vede ke snížení celkové částky vzniklých výdajů. Vzorec je:

(Skutečná cena - standardní cena) x Skutečné množství = odchylka ceny

Označení rozptylu „sazby“ se nejčastěji používá pro rozptyl rychlosti práce, který zahrnuje skutečné náklady na přímou práci ve srovnání se standardní cenou přímé práce.

„Cenová“ odchylka používá jiné označení, když je použita na nákup materiálů, a lze ji nazvat odchylkou nákupní ceny nebo odchylkou ceny materiálu.