Finance

Výnosy příštích období

Výnos příštích období je platba od zákazníka za budoucí zboží nebo služby. Prodejce zaznamená tuto platbu jako závazek, protože ještě nebyla vydělána. Odložené výnosy jsou běžné u poskytovatelů softwaru a pojištění, kteří požadují platby předem výměnou za servisní období, které může trvat mnoho měsíců.

Odložené uznání výnosů

Vzhledem k tomu, že příjemce v průběhu času vydělává výnosy, snižuje zůstatek na účtu odložených výnosů (s debetem) a zvyšuje zůstatek na účtu výnosů (s kreditem). V závislosti na smluvních podmínkách nemusí být prodávajícímu povoleno uznat výnosy, dokud nebude dodáno veškeré zboží a / nebo dokončeny služby; to může zkreslit vykázanou výkonnost podniku, aby vykazovalo předčasné ztráty, následované zisky v pozdějších obdobích.

Účet odložených výnosů je v rozvaze obvykle klasifikován jako krátkodobý závazek. Lze jej klasifikovat jako dlouhodobý závazek, pokud se neočekává plnění během následujících 12 měsíců.

Účetnictví odložených výnosů

Například společnost Alpha Corporation najímá společnost Northern Ploughing, aby rozorala své parkoviště, a platí 5 000 USD předem, takže společnost Northern dá společnosti první prioritu orby po celé zimní měsíce. V době platby společnost Northern ještě nezískala tržby, takže zaznamenává všech 5 000 USD na účet odložených výnosů pomocí této položky deníku výnosů odložené: