Finance

Definice části dne

Část dne je rozdělení vysílacího dne do segmentů. Například televizní vysílání může rozdělit svůj plán na ranní, denní, ranní, hlavní čas, pozdní zprávy, pozdní okraj a pozdní noční časové úseky. Typ obsahu poskytovaného publiku se bude lišit v závislosti na denní části, ve které je naplánováno.

Subjekt televizního vysílání obvykle hodnotí čistou realizovatelnou hodnotu programů a programových licencí na znehodnocení pomocí metodiky daypart, kdy jsou programy vysílané během určitého časového období, jako je hlavní vysílací čas, hodnoceny agregovaně.