Finance

Derivát

Derivát je finanční nástroj, jehož hodnota se mění ve vztahu ke změnám proměnné, jako je úroková sazba, cena komodity, úvěrový rating nebo směnný kurz. Vyžaduje buď malou, nebo žádnou počáteční investici a je vypořádána k budoucímu datu. Derivát umožňuje účetní jednotce spekulovat nebo zajistit proti budoucím změnám tržních faktorů při minimálních počátečních nákladech.

Příkladem derivátů jsou kupní opce, prodejní opce, forwardy, futures a swapy. Deriváty lze obchodovat přepážkově nebo na formální burze.

Nefinanční nástroj může být také derivát, pokud podléhá potenciálnímu čistému vypořádání (nedodání nebo převzetí dodávky podkladové nefinanční položky) a není součástí běžných požadavků účetní jednotky na používání.