Finance

Metoda relativní prodejní hodnoty

Metoda relativní hodnoty prodeje je technika používaná k alokaci společných nákladů na základě cen, za které budou produkty prodávány. Například výrobnímu procesu vzniknou náklady ve výši 100 USD, aby bylo možné vytvořit dva produkty, z nichž jeden (produkt A) se bude prodávat za 400 $ a druhý (produkt B) za 100 $. Podle této metody je 80% ze společných nákladů 100 $ přiřazeno k produktu A. Výpočet je:

100 $ společné náklady x (400 $ ÷ (400 $ + 100 $)) = 80 $

Zbývajících 20% ze společných nákladů 100 USD je přiřazeno produktu B. Výpočet je:

100 $ společné náklady x (100 $ ÷ (400 $ + 100 $)) = 20 $

Výsledná alokace nákladů rovnoměrně rozděluje náklady mezi produkty, což vede ke zhruba stejným maržím pro každý produkt. Marže produktu se však stále mohou lišit v závislosti na nákladech, které každému produktu vznikly po alokačním bodě.