Finance

Jak vypočítat marži příspěvku

Příspěvková marže je výnos z prodejní transakce snížený o všechny variabilní náklady spojené s tímto prodejem. Výsledná marže představuje částku hotovosti, která je k dispozici pro zaplacení fixních nákladů a zisk. Koncept se často používá k určení nejnižší ceny, za kterou lze produkt nebo službu prodat v situacích přírůstkové jednotkové ceny.

Postup výpočtu marže příspěvku pro konkrétní prodejní transakci je následující:

  1. Čistou částku hrubého prodeje odečtěte odečty, například u povolenek na prodej, abyste dosáhli hodnoty čistého výnosu.

  2. Agregujte všechny variabilní náklady spojené s prodejem. Příkladem těchto nákladů jsou přímé materiály, přímá práce, náklady na dopravu a provize spojené s prodaným produktem. Pokud se transakce týkala služeb místo prodeje, pak variabilními náklady bude pravděpodobně práce spojená s prodejem, plus související daně ze mzdy a jakékoli výhody, které se liší podle odpracovaných hodin.

  3. Odečtěte agregované variabilní náklady od čísla čistého výnosu.

  4. Pokud chcete odvodit poměr příspěvkové marže, rozdělte příspěvkovou marži na čistý prodejní údaj.

Například společnost ABC International dokončí prodejní transakci, u které je hrubá částka prodeje 100 000 USD a na kterou se vztahuje objemová sleva 8 000 USD, což má za následek čistý prodej ve výši 92 000 USD. Transakce se týká prodeje produktu, kde přímé náklady na produkt činí 50 000 USD. Prodejce, který dokončil dohodu, obdrží provizi 2 000 $, takže souhrnná částka všech variabilních nákladů je 42 000 $. Na základě těchto informací je rozpětí příspěvku:

Čistý výnos 92 000 $ - 52 000 $ Variabilní výdaje = 40 000 $ Příspěvková marže

Tento poměr se používá pouze z hlediska odvození nejnižší možné přijatelné ceny jednotky. Ve skutečnosti lze ke stanovení vyšších cenových bodů pro produkty použít celou řadu dalších cenových konceptů.