Finance

Časově rozlišené mzdy

Časově rozlišená mzda představuje částku závazku zbývajícího na konci vykazovaného období za mzdy, které byly vydělány hodinovými zaměstnanci, ale dosud jim nebyly vyplaceny. Tento závazek je zahrnut v části krátkodobé závazky v rozvaze podniku. Časově rozlišené mzdy se zaznamenávají, aby se uznaly celé mzdové náklady, které podnik vynaložil během vykazovaného období, nejen částka skutečně zaplacená.

Například panu Smithovi je vypláceno 20 $ za hodinu. Je placen do 25. dne v měsíci a během 26. až 30. dne měsíce odpracoval dalších 32 hodin. Tato nevyplacená částka je 640 USD, kterou by zaměstnavatel měl ke konci měsíce zaznamenat jako časově rozlišenou mzdu. Toto naúčtování může být doprovázeno dalším záznamem, který se naběhne pro všechny související daně ze mzdy.

Položka naběhlé mzdy je debet na účet mzdových nákladů a kredit na účet naběhlé mzdy. Položka by měla být stornována na začátku následujícího vykazovaného období.