Finance

Úroková poznámka

Úroková poznámka představuje prostředky zapůjčené věřitelem dlužníkovi, z nichž jsou v souladu s podmínkami smlouvy připisovány úroky. Tyto poznámky mají mnoho aplikací, včetně následujících:

  • Pohledávka z účtu přeměněná na směnku, podle níž je zákazník místo toho klasifikován jako dlužník, a platí úroky z toho, co bylo dříve považováno za pohledávku z účtu.
  • Hypotéka, kdy majitel domu souhlasí s dlouhou sérií splátek, které mohou v závislosti na podmínkách zahrnovat jak úroky, tak jistiny splácení jistiny.
  • Dlouhodobá půjčka společnosti, která slouží k podpoře jejích požadavků na financování po víceleté období.

Podmínky úročeného dluhopisu mohou vyžadovat, aby dlužník splatil celou částku jistiny na konci termínovaného úvěru nebo v řadě plateb po celou dobu platnosti dluhopisu.